cms backoffice

Pobieranie Contentu z Umbraco część 1

Ten post będzie pierwszym postem z cyklu jak pobierać content, który dodaliśmy w Back Office w naszym kodzie C#. Dziś opiszę jak znaleźć interesujący nas node w contencie umbraco.

Jedną z opcji, którą bardzo często wykorzystuję, jest pobieranie contentu za pomocą Controllerów. Całą operację przedstawię za pomocą podstrony, która wyświetla wszystkie posty otagowane danym tekstem. Aby móc skorzystać z tej metody, musimy stworzyć dowolny Document Type i zapamiętać jego alias.

alias w back office

Teraz przechodzimy do kodu i tworzymy Controller dziedziczący po RenderMvcController i nazywamy go [Nasz alias doc typu]Controller i overridujemy metodę Index

 
  public class TagController : RenderMvcController
  {
    public override ActionResult Index(RenderModel model)
    {
      var content = model.Content;
    }
  }
 

W parametrze metody, możemy sięgnąć po IPublishedContent poprzez property o nazwie Content. Z kolei z niego, możemy wyciągnąć wszelkie inne teksty, bądź dzieci w drzewku contentu, więcej o tym będzie w części drugiej.

Innym sposobem na dojście do interesującego nas noda w drzewku, jest pobranie jego rodziców, którzy znajdują się w „korzeniu” i znalezienie interesujących nas rzeczy np. poprzez Linq. Ja w ten sposób pobieram wszystkie posty. Przejdźmy więc do kodu. W projekcie umbraco, mamy możliwość skorzystania z UmbracoHelper-a, który zawiera mnóstwo przydatnych rzeczy, a także zcachowaną zawartość naszego contentu.  Myślę, że dobrym pomysłem będzie stworzenie klasy, która zawiera statyczną property pobierającą ten Helper z kontekstu umbraco. To przykład mojej klasy:

 
  public class NodeHelper
  {
    private static UmbracoHelper _umbracoHelper;

    public static UmbracoHelper Umbraco => _umbracoHelper ?? (_umbracoHelper = new 
             UmbracoHelper(UmbracoContext.Current));    
  }
 

Po stworzeniu takiej klasy, możemy pobrać Root Node naszego contentu.

 
  var rootNodes = NodeHelper.Umbraco.TypedContentAtRoot();
 

Korzystając z metody TypedContentAtRoot, otrzymujemy listę wszystkich „korzeni” w naszej aplikacji.

content tree

 

Struktura postów w moim projekcie wygląda następująco: Posty -> Kategoria -> Post

content tree

 

Aby pobrać wszystkie nody zawierające posty, muszę najpierw w Roocie wybrać te Posty, a z nich wziąć wszystkie dzieci ich dzieci. Spłaszczymy tym nieco strukturę, pomijając kategorie, a wybierając same artykuły. W kodzie można to załatwić następująco:

 
  var articlesRootNode = rootNodes.First(x => x.DocumentTypeAlias == "articlesRoot");
   var allArticles = articlesRootNode.Children.SelectMany(x => x.Children).ToList();
 

W zmiennej allArticles, mam listę typu IPublishedContent, z której mogę wyciągnąć interesujące mnie dane na temat postów. Do pobierania contenu możemy także wykorzystać ContentService. Nie jest to jednak zalecane, jeśli chcemy jedynie czytać dane, ponieważ ContentService odpytuje bezpośrednio bazę danych, a UmbracoHelper, jak już wspomniałem na początku, nie.

To już koniec części pierwszej. W kolejnej opiszę, w jaki sposób możemy wyciągać teksty i inne properties, które mamy w umbraco, a możemy je dodać do Document typ-ów.

Data publikacji: 14.05.2017 Ostatnie z kategorii: